Rok štatistického vzdelávania

Rok štatistického vzdelávania je program Centra výučby ACREA, ktorý je určený pre začínajúcich i pokročilých analytikov, ktorí pre svoj odborný rozvoj a profesný rast potrebujú intenzívne vzdelanie v oblasti štatistiky a analýzy dát, data miningu, marketingových analýz či ovládania softvéru IBM SPSS (IBM SPSS Statistics či IBM SPSS Modeler).

Podľa zvolenej varianty programu získate oprávnenie zúčastniť sa 16 výukových dní verejných kurzov v Prahe či Bratislave podľa Vášho výberu po dobu 1 roka.

VARIANTY PROGRAMU:

Oprávnenie k účasti je neprenosné a vzťahuje sa iba na konkrétnu osobu.

Oprávnenie na účasť je prenosné a môžu ho využívať všetci zamestnanci daného pracoviska či organizácie.

VARIANTA PROGRAMU 1 účastník
BASIC 2 400 €
MIDDLE 3 500 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

PODMIENKY VYUŽITIA:

  • Po úhrade poplatku podľa zvolenej varianty programu Roku štatistického vzdelávania získate oprávnenie sa zúčastniť všetkých našich verejných kurzov (okrem kurzov semestrálnych a letných škôl), ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich 12 mesiacoch od Vašej prvej účasti na kurze.
  • Zúčastniť sa môžete kurzov organizovaných v Prahe aj v Bratislave do výšky 16 výukových dní verejných kurzov.
  • ednotlivých kurzov sa môžete zúčastniť vždy maximálne v počte, ktorý zodpovedá zakúpenému počtu oprávnenia. 
  • Na kurzy, ktoré si vyberiete, je nutné sa prihlásiť minimálne 10 pracovných dní pred ich zahájením. Prihláška je záväzná.
  • Prihlásiť sa je možné pomocou elektronickej prihlášky na webových stránkach www.acreasr.sk alebo zaslaním e-mailu na kurzy@acreasr.sk. Do prihlášky prosím vždy uvádzajte, že ste účastníkom akcie „Rok štatistického vzdelávania“.
  • Na kurz sa môžete hlásiť až do naplnenia jeho kapacity (maximálne 12 osôb). Rezerváciu miesta v kurze Vám e-mailom potvrdíme.
  • Ak už nebudú v kurze voľné miesta, ponúkneme Vám alternatívu (prednostnú registráciu na najbližší voľný termín kurzu, prípadne vhodný kurz s podobným zameraním).