Rok neobmedzeného vzdelávania

Rok neobmedzeného vzdelávania je program Centra výučby ACREA, ktorý je určený pre začínajúcich i pokročilých analytikov, ktorí pre svoj odborný rozvoj a profesný rast potrebujú intenzívne vzdelanie v oblasti štatistiky a analýzy dát, data miningu, marketingových analýz či ovládania softvéru IBM SPSS (IBM SPSS Statistics či IBM SPSS Modeler).

Podľa zvolenej varianty programu získate oprávnenie zúčastniť sa neobmedzene verejných kurzov v Prahe či Bratislave podľa Vášho výberu po dobu 1 roka.

VARIANTY PROGRAMU:

Oprávnenie k účasti je neprenosné a vzťahuje sa iba na konkrétnu osobu.

Oprávnenie na účasť je prenosné a môžu ho využívať všetci zamestnanci daného pracoviska či organizácie. Jednotlivých kurzov sa však môžu zúčastniť maximálne v počte, ktorý zodpovedá zakúpenému počtu oprávnenia.

VARIANTA PROGRAMU 1 účastník
BASIC 1 450 €
MIDDLE 2 400 €

Ceny sú uvedené bez DPH.

PODMIENKY VYUŽITIA:

  • Po úhrade poplatku podľa zvolenej varianty programu Roku neobmedzeného vzdelávania získate oprávnenie sa zúčastniť všetkých našich verejných kurzov (okrem kurzov semestrálnych a letných škôl), ktoré sa budú realizovať v nasledujúcich 12 mesiacoch od Vašej prvej účasti na kurze.
  • Zúčastniť sa môžete kurzov organizovaných v Prahe aj v Bratislave.
  • Jednotlivých kurzov sa môžete zúčastniť vždy maximálne v počte, ktorý zodpovedá zakúpenému počtu oprávnenia. 
  • Na kurzy, ktoré si vyberiete, je nutné sa prihlásiť minimálne 10 pracovných dní pred ich zahájením. Prihláška je záväzná.
  • Prihlásiť sa je možné pomocou elektronickej prihlášky na webových stránkach www.acreasr.sk alebo zaslaním e-mailu na kurzy@acreasr.sk. Do prihlášky prosím vždy uvádzajte, že ste účastníkom akcie „Rok neobmedzeného vzdelávania“.
  • Na kurz sa môžete hlásiť až do naplnenia jeho kapacity (maximálne 12 osôb). Rezerváciu miesta v kurze Vám e-mailom potvrdíme.
  • Ak už nebudú v kurze voľné miesta, ponúkneme Vám alternatívu (prednostnú registráciu na najbližší voľný termín kurzu, prípadne vhodný kurz s podobným zameraním).