Späť

PS QUAESTIO: Správa projektu

 • Termín: Bude upresnený
 • Miesto:

Počet výukových dní:
1 (8 vyučovacích hodín)

Náročnosť kurzu:
základné

Kurz poskytuje základnú orientáciu v architektúre riešení PS QUAESTIO. Je určený predovšetkým tím, ktorí budú mať na starosti správu projektov. Ukážeme si základné postupy práce pri administrácií anonymného i adresného webového a telefonického projektu. Rovnako si popíšeme správu respondentov, kvót a nazbieraných dát. Zo širšej perspektívy si taktiež popíšeme technické pozadie celého riešenia.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Zoznámenie sa zo správou dotazníkov a formulárov v prostredí PS QUAESTIO Interviewer Server Administration.

Kurz je určený:

Kurz je určený užívateľom softvéru PS QUAESTIO, ktorí budú spravovať dotazníky a formuláre, prípadne spravovať telefonické opytovanie.

Predpoklady:

Kurz predpokladá iba schopnosť základného ovládania PC.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci sa zoznámia zo základnými administratívnymi postupmi v softvéri PS QUAESTIO.

Popis obsahu a postupu:

Popíšeme si postupy pri správe anonymných a adresných webových projektov. Ukážeme si administráciu databázy respondentov. Samostatnú kapitolu bude tvoriť správa telefonických výskumov. Predstavíme si ďalšie funkcionality ako je rozposielanie emailov respondentom, export dát, správa kvót, náhľad na dáta v prostredí PS QUAESTIO. Rovnako si ukážeme správu užívateľov a užívateľských skupín a predstavíme si rozšírené možnosti správy v prostredí utility DPM Explorer.

Program kurzu*:

 1. správa projektov
  • založenie projektu
  • priradenie užívateľov/skupín k projektu
  • zmazanie projektu
 2. správa databázy respondentov
  • vytvorení súboru pre import
  • správa záznamov v tabuľke respondentov
 3. aktivácia projektu pre webové/telefonické opytovanie
 4. správa kvót
 5. správa telefonického výskumu
 6. náhľad na dáta a súhrnný priebeh opytovania
 7. export dát

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

PS QUAESTIO Interviewer Server Administration