Späť

Data mining - dolovanie znalostí z databáz

  • Termín: 24. 9. - 26. 9. 2018
  • Miesto: Praha
Cena:
  • 18400 Kč + DPH
  • 670 € + DPH

Počet výukových dní:
3 (24 výukových hodín)

Výuka prebieha v jazyku:
čeština

Náročnosť kurzu:
základné

​​Dataminingové postupy ponúkajú vyťaženie dôležitých vzorov správania z elektronických dát za účelom ich využitia pre optimálne rozhodovanie. Hoci je paleta dataminingových úloh veľmi pestrá, celý proces ide zovšeobecniť vďaka štandardnej dataminingovej metodológie CRISP-DM. Kurz prevedie účastníkov jednotlivými fázami tejto metodológie a predstaví štandardné dataminingové úlohy.

Cieľ vzdelávacieho programu:

Cieľom kurzu je zoznámiť účastníkov s úlohami a postupmi data miningu a naučiť ich navrhovať predikčné postupy. Účastníci sa zoznámia s čiastkovými procedúrami používanými v jednotlivých fázach projektu a naučia sa tieto procedúry spojovať do zmysluplného riešenia.

Kurz je určený:

Kurz je určený pre analytikov, riešiteľov dataminingových projektov, pracovníkov marketingu, IT špecialistov atď., ktorí sa chcú zoznámiť s praktickou aplikáciou dataminingových metód a postupov.

Predpoklady:

Základné štatistické znalosti a skúsenosti z analýzy dát. Užívateľská znalosť softvéru sa nepredpokladá.

Prínos účasti na kurze:

Účastníci budú vedieť pripraviť si dáta, vybudovať predikčný model a nasadiť optimalizované dataminingové riešenie do praxe.

Popis obsahu a postupu:

Kurz je vyučovaný za podpory softvéru IBM SPSS Modeler. Výučba je členená podľa metodológie CRISP-DM. Všetky preberané postupy sú precvičované na konkrétnych dátach a úlohách.

Program kurzu*:

  1. dataminingové úlohy a metodológia CRISP-DM
  2. vizualizácia procesu dolovania informácie z dát
  3. dátový audit a príprava dát
  4. modelovanie a evaluácia riešenia
  5. princípy vybraných modelovacích metód
  6. uvedenie riešení do praxe

* Vo výnimočných prípadoch zmena programu vyhradená podľa zamerania a skúseností danej skupiny účastníkov.

Používaný softvér:

IBM SPSS Modeler Professional.

V prípade, záujmu o kurz nás môžete taktiež kontaktovat na info@acrea.cz