Mgr. Lubomíra Červová

analytik, konzultant, lektor a odborný koordinátor kurzov

Venuje sa predovšetkým výučbe a vzdelávaniu, má na starosti odbornú koordináciu kurzov Centra výučby. Ako lektorka sa zameriava predovšetkým na štatistické metódy a software IBM SPSS Statistics. Je autorkou či spoluautorkou mnoho výučbových materiálov. V rámci svojej analytickej a konzultačnej činnosti sa orientuje predovšetkým na spoluprácu s lekármi.

V spoločnosti ACREA CR pôsobí od roku 2003. Svoju profesijnú prax začínala na Českom štatistickom úrade na pozícii odborného pracovníka v oddelení sociálnych šetrení v domácnosti a krátkodobo taktiež vyučovala matematiku na Gymnáziu Jana Nerudy v Prahe.

Absolvovala Matematicko-fyzikálnu fakultu Univerzity Karlovy v Prahe odbor Učiteľstvo všeobecne vzdelávacích predmetov pre stredné školy (kombinácia matematika – deskriptívna geometria) a rovnako bakalársky odbor Matematika v obchode a v podnikaní.

Kurzy lektora