Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

Vo svojej profesijnej kariére sa zameriava na analytickú činnosť prevažne v oblasti data miningu. V nemalej miere sa podieľa na odbornej konzultačnej činnosti pre oblasť aplikácie a využitia softwarových riešení.

Svoju profesijnú kariéru najskôr rozvíjal ako konzultant a správca serverových riešení a manažér technickej podpory v spoločnosti ACREA CR. Teraz sa špecializuje na riešenia významných projektov pre veľké spoločnosti v oblasti data miningu, zberu dát a jeho automatizácie.

Vyštudoval fakultu informatiky a štatistiky Vysokej školy ekonomickej v Prahe, odbor štatisticko-poisťovacie inžinierstvo.

Kurzy lektora