Ing. Mgr. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Na Masarykovej univerzite absolvoval matematiku a ekonómiu na Prírodovedeckej fakulte a matematické a štatistické metódy v ekonómii na Ekonomicko-správnej fakulte.

Vo svojej profesijnej kariére sa zameriava na analytické činnosť nielen v oblasti štatistiky, ale taktiež data miningu a svoje odborné skúsenosti využíva v lektorskej činnosti. V nemalej miere sa podieľa na odbornej konzultačnej činnosti pre oblasť aplikácie a využitia softvérových riešení v malých a stredných podnikoch.

Kurzy lektora