Ing. Martin Selinger

lektor, manažér pre akademickú sféru, odborný konzultant

Svoju profesijnú kariéru zameriava najmä na úlohy testovania študentov a dopytovania respondentov pomocou papierových dotazníkov a testov. Ako manažér pre akademickú sféru má s testovaním bohaté skúsenosti a tieto skúsenosti využíva v lektorskej a konzultantskej činnosti pre stredné a vysoké školy.