Ing. Libor Šlik

vedúci analytického oddelenia ACREA, lektor, analytik a odborný konzultant

Svoju profesijnú kariéru rozvíjal najprv ako konzultant a správca serverových riešení a manažér technickej podpory v spoločnosti ACREA CR. Teraz ako vedúci analytického oddelenia sa špecializuje na riešenie významných projektov pre veľké spoločnosti v oblasti data miningu, zberu dát a jeho automatizácie.

Vyštudoval Prevádzkovo ekonomickú fakultu Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, odbor Informatika.

Kurzy lektora