Bc. et Bc. Věra Kumová

lektor, analytik a odborný konzultant

Vyštudovala sociológiu a andragogiku na Filozofickej fakulte a aplikovanú štatistiku na Prírodovedeckej fakulte Univerzity Palackého v Olomouci. Prax získala ako štatistička v marketingovo výskumnej agentúre a ako datová analytička v banke. Do spoločnosti ACREA CR nastúpila v januári 2018 na pozíciu analytik – konzultant.