Bc. Patrik Vidlář

lektor, analytik a odborný konzultant

Vyštudoval Prírodovedeckú fakultu Univerzity Palackého v Olomouci odbor aplikovaná štatistika.

V rámci štúdia získal prax s analýzou dát na Úrade práce v Olomouci a v Nemocnici sv. Anny v Brne.

Do spoločnosti ACREA nastúpil v roku 2017 na pozíciu analytik – konzultant.

Kurzy lektora