PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

externý lektor

Vyštudoval Fakultu informatiky a štatistiky na VŠE Praha, na Fakulte sociálnych vied Karlovej univerzity získal v odbore sociológia titul PhDr. a je tiež absolventom práva na Právnickej fakulte Karlovej univerzity.

Pôsobí na FSV UK ako prodekan pre študijné záležitosti, štatutárny zástupca dekana a zároveň sa venuje výučbe výskumu trhu, verejnej mienky, analýzy dát a sociológie. S Českou školskej inšpekcie spolupracuje na medzinárodných vzdelávacích výskumoch. Svoje odborné znalosti odovzdáva aj v rámci kurzov Centra výučby Acre a tiež v bohatej publikačnej činnosti.

Kurzy lektora