Mgr. Jana Hamanová

externý lektor

Je absolventkou Fakulty sociálnych vied UK v Prahe, kde sa špecializovala na štúdium sociológie a sociologické metodológie.

Ako riaditeľka výskumu vo výskumnej agentúre SC&C vedie a ručí za kvalitu spracovania všetkých významných výskumných štúdií v oblasti marketingu, sociológie, demografie, politológie. Má skúsenosti s viac ako 500 projektami, a to ako s projektami pre komerčný sektor (Tchibo, Makro, Adidas, Telefónica O2 aj.), tak pre akademický sektor (Sociologický ústav AV ČR, MU v Brně), pre médiá (Česká televize – predvolebné prieskumy a Exit Poll od roku 1996) a tiež pre štátnu správu a samosprávu (MPSV, Ministerstvo obrany, Úřad vlády ČR).