Lektori

Náš lektorský tím je tvorený skúsenými analytikmi, výskumníkov a vysokoškolskými učiteľmi, interné lektori sú certifikovaní spoločnosťou pre príslušný softvér od IBM.

Interní lektori

doc. RNDr. Jan Řehák

doc. RNDr. Jan Řehák

riaditeľ a konateľ spoločnosti ACREA

Profil a kurzy lektora
Mgr. Lubomíra Červová

Mgr. Lubomíra Červová

analytik, konzultant, lektor a odborný koordinátor kurzov

Profil a kurzy lektora
Ing. Libor Šlik

Ing. Libor Šlik

vedúci analytického oddelenia ACREA, lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Ing. Ondřej Brom

Ing. Ondřej Brom

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Ing. Stefan Kováč, PhD.

Ing. Stefan Kováč, PhD.

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Ing. Mgr. Milan Machalec

Ing. Mgr. Milan Machalec

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Ing. Martin Selinger

Ing. Martin Selinger

lektor, manažér pre akademickú sféru, odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Bc. Patrik Vidlář

Bc. Patrik Vidlář

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora
Bc. et Bc. Věra Kumová

Bc. et Bc. Věra Kumová

lektor, analytik a odborný konzultant

Profil a kurzy lektora

Externý lektori

Mgr. Jana Hamanová

Mgr. Jana Hamanová

externý lektor

Profil a kurzy lektora
PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

PhDr. Ing. Petr Soukup, Ph.D.

externý lektor

Profil a kurzy lektora
Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.

Mgr. Ondřej Háva, Ph.D.

externý lektor

Profil a kurzy lektora