Spôsoby licencovania

Zistite, akú liceniu potrebujete

Spôsob nákupu licencie

 • Permanentné licencie sú nejčastejším zakupovaným typom licencie. Licencia má neobmedzenú platnosť používania. Prvých 12 mesiacov je poskytovaná technická podpora a aktualizácie softvéru zdarma. V ďalšiom období má užívateľ možnosť údržbu (maintenance) predĺžiť alebo si ponechať aktuálnu verziu softvéru.
 • Prenájom softvéru je možný od 1 mesiaca dlhšie. Súčasťou ceny prenájmu je technická podpora a aktualizácie softvéru po celú dĺžku platnosti prenájmu.

Typ licencie

 • Authorized user licencia je neprenosná licenca pre jednotlivých konkrétnych užívateľov.
 • Concurrent user licencia umožňuje prácu v jeden daný okamih iba toľkými užívateľom, aké je zakúpené množstvo licencií, pričom softvér môže byť inštalovaný na ľubovoľný počet počítačov v rámci organizácie. Licencia typu Concurrent je výhodná hlavne v organizáciách s väčším počtom potenciálnych užívateľov, ktorí nepotrebujú pracovať so softvérom trvalo alebo príliš často. Pri rozhodovaní o type licencie treba teda brať do úvahy počet potenciálnych užívateľov a tiež ako často so softvérom plánujú pracovať.
 • Architektúra klient/server poskytuje vyšší výkon a skalabilitu tam, kde sa spracuvávajú príliš veľké objemy dát alebo sú realizované náročné matematické operácie. Všetok výkon sa tak deleguje na príslušný server a nezaťažuje počítač užívateľa. Serverová licencia využíva dostupné zdroje pre rýchlejšiu prípravu a analýzu dát, ako na lokálnych počítačoch. Navyše netreba kopírovať dáta na lokálny počítač, spracovávajú sa centrálne na serveri. Administratívne kontrolné prvky umožňujú zvýšiť rýchlosť spracovania pre užívateľov s vyššou prioritou, a tak alokovať viac serverových prostriedkov podľa potrieb, nie podľa poradia vstupu.

          Ďalšie jedinečné prvky serverovej verzie IBM SPSS Statistics umožňujú:

 • triedenie a agregácie dát priamo v databáze
 • prístup k dátovým zdrojom cez SQL prepojenia, ktoré nevyžadujú konverziu formátov a kopírovanie dát zabezpečuje komponent SPSS Data Access Pack.
 • otvorenie XML modelov vytvorených v IBM SPSS Statistics alebo IBM SPSS Modeler a ich použitie pre predikčné skórovanie nových dát
 • výber atribútov dôležitých pre modelovanie a predikcie pomocou algoritmu Predictor Selection
 • klasifikovanie prípadov za predpokladu ich vzájomnej nezávislosti a rovnakej dôležitosti premenných algoritmom Naive Bayes
 • oprávneným vzdialeným užívateľom analyzovať dáta, s prístupom len k metadátam, spojenie medzi klientom a serverom sa vytvorí pomocou SSL kódovania, čím sa všetka komunikácia stáva nečitateľnou pre kohokoľvek iného

Vyšší výkon je dosiahnutý tiež tým, že netreba veľa miesta na disku pre dočasné súbory pri použití procedúr, ktoré menia alebo rozširujú súbor (rekódovanie premenných, uloženie regresných rezíduí, priradenie prípadov klastrov a pod.). "SQL pushback" (delegovanie niektorých dátových operácií do databázy) umožňuje IBM SPSS Statistics Serveru triediť a agregovať dáta priamo v databázach.

 

Pre urýchlenie prípravy dát, môžete tiež využiť algoritmy tretích strán. Vyššiu rýchlosť čítania a zápisu veľkých dočasných súborov zabezpečíte ich rozdelením na viac diskov.

Ak máte akékoľvek otázky, kontaktujte nás prosím na info@acreasr.sk