Späť

Plnohodnotné využitie dátových zdrojov v štátnom sektore – ako na to

 • Termín: 26. 9. 2017
 • Miesto: Bratislava

Navštívte bezplatný prezentačný seminár spoločnosti ACREA SR s týmito témami:

 • Analýza dát pomocou preverených štatistických testov a postupov (IBM SPSS Statistics Base)
 • Čo je nového v IBM SPSS Statistics 25
 • PS IMAGO Pack – nový štatistický software založený na IBM SPSS Statistics:
 • Široké spektrum modelovacích procedúr pre presnejšie predikcie (PS IMAGO Statistics Regression)
 • Jednoduchá sumarizácia a zdieľanie analytických výstupov (PS IMAGO Statistics Custom Tables)
 • PS IMAGO PRO – pravidelné reportovanie štatistických výstupov z SPSS Statistics

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte mi pozvať Vás na bezplatný prezentačný seminár, ktorý je určený inštitúciám štátneho sektora.

Na tomto bezplatnom prezentačnom seminári Vám predstavíme celosvetovo využívaný štatistický software IBM SPSS Statistics. V praktických ukážkach Vám predvedieme, ako možno s týmto nástrojom jednoducho a komplexne analyzovať Vaše dáta použitím štatistických metód, predvídať budúci vývoj a získať výstupy v prehľadnej forme, ktorá umožňuje správnu interpretáciu výsledkov.

Komplexný štatistický nástroj IBM SPSS Statistics už rad rokov pomáha svojim užívateľom maximálne využiť dáta, ktoré v priebehu svojej činnosť nazbierali a zaevidovali. Analýzou týchto dát užívateľ softwaru jednoducho a rýchlo získa hlbší pohľad na svoje dáta, na základe ktorého sa môže spoľahlivo rozhodovať a odovzdať prehľadný report s výsledkami svojim kolegom alebo nadriadeným.

Výhody SW:

 • Jednoduché použitie
 • Možnosť analyzovať aj veľké objemy dát
 • Jednoduché vytváranie všeobecne  používaných grafov a tabuliek
 • Získané výstupy sú priamo vo formáte vhodnom na prezentáciu
 • Automatizácia často používaných reportov

Možnosti využití SW:

 • Komplexný pohľad na dáta
 • Uskutočňovanie výskumov
 • Monitorovanie situácie, predikcie budúceho vývoja a návrh preventívnych opatrení
 • Porovnávanie účinnosti rôznych opatrení
 • Predikcie výskytu určitého javu (napr. podvodu)
 • Odhalenie podvodného správania sa
 • Stanovenie úrovne záujmu o konkrétnu službu
 • Modelovanie rastu populácie alebo šírenia chorôb a epidémií
 • Využitie medzinárodných porovnávacích štúdií

Program prezentačného seminára:

09:30 – 9:45

Úvod a privítanie

Aneta Živná Kavalierová, obchodná riaditeľka

9:45 – 10:15

Analýza dát pomocou preverených štatistických testov a postupov (IBM SPSS Statistics Base)

Stefan Kováč, lektor a analytik

10:15 – 11:15

Analýza dát pomocou preverených štatistických testov a postupov (IBM SPSS Statistics Base)

Milan Machalec, lektor a analytik

11:15 – 11:30

Prestávka

11:30 – 12:45

Široké spektrum modelovacích procedúr pre presnejšie predikcie (PS IMAGO Statistics Regression)

Stefan Kováč, lektor a analytik

12:45 – 13:00

Prestávka

13:00 – 14:15

Jednoduchá sumarizácia a zdieľanie analytických výstupov (PS IMAGO Statistics Custom Tables)

Stefan Kováč, lektor a analytik

14:15 – 14:30

Odporúčané vzdelávanie a možnosti spolupráce

Aneta Živná, Milan Machalec

 

Termín konania prezentačného seminára:

Utorok, 26. septembra 2017, 9:30 hod.

Miesto konania:

IBM Slovakia, Westend Gate,

Dúbravská cesta 14, Bratislava

 

Účasť na našich seminároch je bezplatná a súčasťou je aj občerstvenie a materiály.

Tešíme sa na Vašu návštevu.

Tím ACREA SR