Späť

OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: ANALÝZA NÁKUPNÍHO KOŠE

  • Termín: 5. 6. 2018
  • Miesto:

Analýza nákupního koše umožňuje získat cenné vzory nákupního chování ve formě přehledných asociací či sekvencí nakoupených produktů. Závěry analýz bývají využívány při sestavování nabídkových balíčků, při určování obsahu propagačních katalogů a především při zacílení marketingových kampaní na stávající zákazníky. Metoda původně rozšířená především v obchodních řetězcích, nachází dnes využití ve všech organizacích nabízejících větší počet výrobků či služeb. Analýza nákupního košíku je rozsáhlá, datově náročná dataminingová úloha, využívající sofistikovaných sekvenčních a asociačních dataminingových algoritmů. Řešení IBM SPSS umožňuje v případě dostatečného množství dat analýzu maximálně zjednodušit.

Cílem tohoto offline webináře bude seznámit Vás s profesionálním řešením analýz. Na základě konkrétního příkladu Vás provedeme celým procesem od okamžiku přípravy dat až po samotné výstupy. Zároveň se zamyslíme nad tím, jaké konkrétní kroky by měly na základě výsledků následovat.

Pokud Vás dané téma zaujalo, neváhejte se přihlásit ještě dnes. V den offline webináře obdržíte link, kde se budete moci na tuto úlohu podívat z pohodlí Vaší kanceláře nebo později z domova formou videa.

Čekání na webinář se Vám pokusíme zpříjemnit zasláním případové studie na dané téma. 

Datum rozeslání webináře:                                                                     

úterý 5. 6. 2018 od 10:00       

Součástí webináře bude také speciální akce na poskytované služby.