Späť

Marketingové analýzy v kocke

  • Termín: 23. 11. 2017
  • Miesto: Bratislava

Vážené dámy, vážení páni,

dovoľte nám Vás a Vašich kolegov pozvať na bezplatný prezentačný seminár, venovaný marketingovým analýzam.

Seminár je určený pre tých, ktorý si kladú otázku, ako osloviť nového zákazníka, ako ho zaujať a predovšetkým udržať. Chcete vedieť, kto sú Vaši zákazníci? Rozmýšľate nad tým, čo Váš zákazník chce a očakáva? Riešite prečo zákazníci odchádzajú ku konkurencii a ako tomu predísť? Ako a kedy im ponúknuť nový produkt alebo službu?

Nájsť odpovedi na tieto otázky znamená veľa času stráveného nad dátami, tabuľkami a súbormi. Pokiaľ ale máte dostatočné množstvo dát o zákazníkoch, môžete čas ušetriť využitím analytických metód, ktoré túto prácu urobia za Vás.

Marketingové analýzy

  • Segmentácia zákazníkov
  • Akvizícia zákazníkov
  • Cross sell a Up sell
  • Retencia zákazníkov a churn analýza

Optimalizácia využitia marketingových analýz je veľmi podstatná, lebo pomocou nich môžete dosiahnuť rýchlejšiu návratnosť vložených prostriedkov do reklamných aktivít, zvýšiť response rate a cielene oslovovať správnych zákazníkov v správny čas so správnymi produktami, zvyšovať svoje predaje a skvalitňovať služby, a tak efektívnejšie dosahovať stanovené ciele.

Určite oceníte, že na seminári Vám v praktických ukážkach naši analytici predvedú, ako možno riešiť tieto úlohy pomocou programov IBM SPSS. 

Semináre s takýmto zameraním majú dlhodobú tradíciu, navštívili ich už stovky účastníkov,

a preto veríme, že vybrané témy zaujmú aj Vás.