Späť

UKÁŽKA SOFTVÉRU IBM SPSS STATISTICS A IBM SPSS MODELER

 • Termín: 26. 10. 2017
 • Miesto: Bratislava

Veľmi radi by sme Vás aj Vašich kolegov pozvali na prezentační seminár spoločnosti ACREA SR venovaný akademickej sfére, ktorý sa koná dňa 26. 10. 2017 v Bratislave.

Cieľom semináru je zoznámit Vás so štatistickým nástrojom IBM SPSS Statistics a dataminingovým nástrojom IBM SPSS Modeler. Tieto nástroje sú denne využívané k odhalovaniu a riešeniu konkrétnych problémov a pomáhajú lepšie pochopiť fungovanie celej organizácie a všetkých jej procesov.

Program:  

     09:00 - 10:40  - predstavenie ACREA SR, spol. s r.o.

                                 - case study: Nástroje IBM SPSS v akademickej sfére

                                 - IBM SPSS Statistics – úloha logistickej regresie

     10:40 - 11:00   - prestávka

     11:00 - 12:30   - IBM SPSS Modeler – úloha segmentácie zákazníkov

                                - losovanie, ukončenie a otázky

 

Nástroje IBM SPSS môžete využiť v niekoľkých smeroch, napr.:

 • výučba štatistiky na praktických príkladoch
 • výučba data miningu – základ analytických prác vo všetkých odvetviach
 • výučba ucelenej práce s datovými súbormi
 • výučba marketingu – výskum hodnôt a preferencií zákazníka, ako lepšie porozumieť potrebám zákazníka, vplyvy ovplyvňujúce chovanie zákazníka apod.
 • vedecké a výskumné práce – preferencie pri výbere vysokých škôl, hodnoty a postoje študentov, úspěšnosť absolventov, výskum rizikových faktorov vzniku chorôb, epidemiologické štúdie, analýzy prežitia, vplyv klimatických faktorov na pôdnu eróziu, predikcia rýchlosti koróze materiálov apod.
 • publikačná činnosť
 • vlastné výskumy študentov v rámci výučby
 • zber dát pre vedecké práce a pre štatistické analýzy
 • spätná väzba študentov, absolventov alebo pracovníkov školy 

Termín konania:

Štvrtok, 26. 10. 2017

9:00 – 12:30

Miesto konania:

IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava