Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

WEBINÁŘ ACREA: PS Imago PRO

Cílem tohoto webináře je představit Vám nástroj, který Vám pomůže efektivně zpracovat data, která kolem Vás každý den vznikají. Přehledné grafy a reporty jsou silnou stránkou tohoto analytického softwaru.

Viac

Ukázka softwaru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler pro akademickou sféru

  • Praha

Seminář se zaměří na ukázku statistického softwaru IBM SPSS Statistics a dataminingového nástroje IBM SPSS Modeler. Oba softwarové nástroje jsou zaměřeny na analýzu dat. Ukážeme si, jak nástroje pracují, jak je využívat a jaké jsou jejich možnosti.

Viac

OFFLINE WEBINÁŘ: Predictive maintenance

Webinář Vám ukáže výhody Prediktivní údržby.  Hlavní cílem Prediktivní údržby je hledat v datech z výroby souvislosti a vzory, které odhadnou pravděpodobnost poruchy nebo selhání sledovaného stroje nebo zařízení.

Viac

7. OFFLINE WEBINÁŘ: Podvody ve státní sféře

Program se připravuje.

Viac
Array