Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Sběr dat z papírových a elektronických dotazníků

  • Praha

Připravili jsme pro vás offline webinář ACREA CR, který Vás seznámí s komplexními nástroji pro sběr dat jak prostřednictvím papírových formulářů, tak i prostřednictvím elektronických formulářů. Převodem papírových dat do elektronické podoby pomocí optických značek (OMR) se zabývá nástroj Remark Office OMR a komplexní nástroj pro elektronické dotazování za použití webového rozhraní se nazývá PS Quaestio PRO.

Viac
Array