Späť

OFFLINE WEBINÁŘ ACREA CR: SEGMENTACE

  • Termín: 18. 4. 2018
  • Miesto:

Segmentace je jedna z metod marketingového řízení, která je zaměřena na analýzu trhu. Neprávem je považována za triviální úlohu, i když především díky segmentaci se přizpůsobují marketingové aktivity organizace jednotlivým skupinám zákazníků, tzv. segmentům trhu tak, aby mohly být tyto skupiny co nejlépe osloveny. Za pomoci segmentace dokážeme realizovat průzkum trhu, vyprofilovat jednotlivé segmenty a zároveň vybrat cílový segment /tzv. targeting/. Řešení IBM SPSS umožňuje v případě dostatečného množství dat všechny etapy maximálně zjednodušit.

Cílem tohoto offline webináře bude seznámit Vás s analytickým přístupem v oblasti segmentaceNa základě konkrétního příkladu Vás provedeme celým segmentačním procesem od okamžiku přípravy dat až po samotné výstupy. Zároveň se zamyslíme nad tím, jaké konkrétní kroky by měly na základě výsledků segmentace následovat.

Pokud Vás dané téma zaujalo, neváhejte se přihlásit ještě dnes. V den offline webináře obdržíte link, kde se budete moci na tuto úlohu podívat z pohodlí Vaší kanceláře nebo později z domova formou videa.

Čekání na webinář se Vám pokusíme zpříjemnit zasláním případové studie na dané téma. 

Datum rozeslání webináře:                                                                     

středa 18. 4. 2018 od 10:00       

Součástí webináře bude také speciální akce na poskytované služby.