Späť

1. WEBINÁŘ: Predikce odchodu studentů

  • Termín: 21. 3. 2018
  • Miesto:

Velmi rádi bychom vás pozvali na náš první webinář ACREA CR. Cílem tohoto webináře bude seznámit vás s našimi službami v oblasti predikce odchodu studentů, což je při neustálém snižování počtu studentů (viz. graf níže) jeden z nejpalčivějších problémů dnešní doby.

Použitím nástroje IBM SPSS Modeler identifikujeme studenty, kteří ukončí studium, nalezneme vlivy vedoucí k tomuto ukončení a vytvoříme klasifikační model popisující ukončení studia z historických dat.

Živé narození a úhrnná plodnost
zdroj: https://www.czso.cz/csu/czso/aktualni-populacni-vyvoj-v-kostce

 

V čem je tento offline webinář jiný než běžný prezentační seminář, na který jste zvyklí? Klasicky se přihlásíte přes registrační formulář, to se nemění, ale místo toho, abyste si na den semináře zařizovali záskok na výuku a museli trávit několik hodin na cestách, obdržíte v den webináře link, kde se budete moci na tuto úlohu podívat z pohodlí vaší kanceláře nebo domova ve formě videa.

Pokud vás dané téma zaujalo, neváhejte se přihlásit ještě dnes.

Čekání si můžete zkrátit přečtením naší případové studie Nástroje IBM SPSS v akademické sféře, zaměřenou na využití těchto nástrojů v oblasti výuky, vědy a výzkumu.