Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Životní cyklus zákazníka

  • Praha

Znáte termín „Životní cyklus zákazníka“? A pokud ano, zamýšleli jste se někdy nad jeho fázemi? Umíte si do životního cyklu dosadit odpovídající marketingové úlohy, které Vám pomůžou snižovat Vaše náklady, budovat dobré vztahy se zákazníky a zároveň Vám přinést největší hodnotu? Víte, jak prodloužit zákaznický cyklus a dokážete odhadnout, který zákazník má tendenci odejít ke konkurenci a zda má cenu tomu zamezit?

Viac
Array