Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Statistická analýza dat v praxi!

  • Praha

Představíme Vám nejčastěji využívané statistické metody ve státním sektoru. Seminář Vám ukáže, jak zpracovat získaná data a jak je snadno analyzovat pomocí softwaru PS Imago PRO, který obsahuje i licenci IBM SPSS Statistics – nejrozšířenější software pro práci s daty. V průběhu celého semináře máte možnost vyměnit si zkušenosti s kolegy z jiných rezortů a organizací státního sektoru, ale především s našimi analytiky, kteří Vám budou k dispozici celý den.

Viac
Array