Späť

Semináre

Verejné prezentačné semináre sú určené k oboznámeniu s nástrojmi IBM SPSS. Účasť je bezplatná. Semináre sú zamerané na konkrétne téma či riešenie špecifických úloh. Ich cieľom je prezentovať využitie programov IBM SPSS na úlohách, ktoré prezentujú potřeby užívateľov.

Prezentačné semináre Vám zodpovedajú otázku, ktorý z nástrojov IBM SPSS je pre Vás nejlepší a skutočne usnadní riešenie Vašich úloh. Účastníci získajú informácie o novinkách v aktuálních verziách softwaru IBM SPSS a poskytovaných analytických službách a možnostiach školenia. Pre každého účastníka sú pripravené materiály a občerstvenie.

česká vlajka Semináre konané v Českej republike: ACREA CR, spol. s r.o. , Krakovská 7, Praha 1
slovenská vlajka Semináre konané na Slovensku:  IBM Westend Gate, Dúbravská cesta 14, Bratislava

ponúkané semináre

  • Dátum:
  • Názov:

Ukázka softwaru IBM SPSS Statistics a IBM SPSS Modeler pro akademickou sféru

  • Praha

Seminář se zaměří na ukázku statistického softwaru IBM SPSS Statistics a dataminingového nástroje IBM SPSS Modeler. Oba softwarové nástroje jsou zaměřeny na analýzu dat. Ukážeme si, jak nástroje pracují, jak je využívat a jaké jsou jejich možnosti.

Viac

OFFLINE WEBINÁŘ: Software PS Clementine

Připravili jsme pro Vás offline webinář ACREA CR s názvem „PS Clementine PRO“, který Vás seznámí s komplexním a univerzálním řešením pro analýzu a datamining. Software PS Clementine PRO je založený na světově uznávaném SW IBM SPSS Modeler pro zpracovávání velkých dat. Architektura tohoto řešení zabezpečuje flexibilní úpravy podle Vašich firemních požadavků a integraci prediktivní analýzy s obchodními procesy a systémy.

Viac
Array