Späť

REMARK OFFICE OMR 10

JEDNODUCHÁ A RÝCHLA REALIZÁCIA PRIJÍMACIEHO KONANIA, DOTAZNÍKOVÉHO PRIESKUMU A FORMULÁROV S NÍZKÝMI OBSTARÁVACÍMI NÁKLADMI

Chcete jednoducho a rýchlo realizovať prijímacie konanie?
Potrebujete previesť papierové formuláre do elektronickej podoby?
Zaujíma Vás ako efektívne ušetriť čas aj peniaze pri Vašej práci?

Spoločnosť Gravic sa už dlhodobo zaoberá technológiou OMR. Táto technológia slúži na prevod optických značiek z papierových formulárov a testov do elektronickej podoby vhodnej pre ďalšie spracovanie. Remark Office OMR vie okrem rozoznania optických značiek taktiež rozoznávať čiarové kódy, obrázky a jednoduchý strojovo tlačený text.

Prínosy riešenia

Využite užívateľsky prívetivý nástroj pre realizáciu papierového dotazníkového prieskumu, testov, formulárov alebo prijímacieho konania. S nízkymi nárokmi na financie a ľudské zdroje budete schopní realizovať a analyzovať tisíce formulárov v priebehu niekoľkých hodín.

 • Komplexnosť: pre celú realizáciu procesu Vám stačí jedna licencia softvéru Remark Office a ľubovoľný textový editor (Word, Excel, a pod.) Tvorba šablón formulárov, dotazníkov a testov.
 • Hardvérová nenáročnosť: skenovanie vykoná akýkoľvek skener s podávačom, rýchlosť spracovania sa tak riadi rýchlosťou hardvéru, nie softvéru.
 • Reportovanie: softvér obsahuje tiež reporty výsledkov z formulárov, dotazníkov a testov.
 • Nezávislosť na IT: užívateľ importuje dáta, vykonáva revíziu dát a vyhodnocuje všetky formuláre.
 • Rozmanitosť: nástroj Remark Office je vhodný ako na vykonávanie dotazníkových prieskumov, tak pre testovanie študentov podľa vopred nastaveného "answer sheetu".
 • Spojenie s IBM SPSS: naskenované dáta možno uložiť do formátu .sav vhodného pre nástroj IBM SPSS Statistics, kde môžete vykonávať ešte pokročilejšie analýzy, než  tie, ktoré softvér Remark Office ponúka.
 • Úspora času a finančných zdrojov: pri jedinej licenciu softvéru môže jeden človek v rámci veľmi krátkej doby vyhodnotiť tisíce formulárov a reportovať výsledky.

Odborný popis

Remark Office OMR je nástroj pre prevod optických značiek z papierových dokumentov, formulárov a testov do elektronickej podoby vhodnej pre ďalšie spracovanie. Remark Office OMR rozoznáva optické značky, napr. čiarové kódy a strojovo tlačený text.

Svojim textovým editorom (napr. Word alebo Excel) vytvoríte vlastný formulár / dotazník, určíte miesta značiek pre skenovanie a po naskenovaní vyplnených formulárov Remark Office OMR analyzujete, či exportujete dáta. Remark Office OMR sa žiadnym spôsobom nezúčastňuje na vytváraní Vašich formulárov, teda máte plnú voľnosť pri jeho vytváraní, kopírovaní a formátovaní podľa Vašich vlastných predstáv a potrieb. Celý proces je rýchly a jednoduchý. Remark Office OMR je vhodný pre stredné i vysoké školy a je dostupný len v permanentnej single / authorized licenciu.

Technické detaily

 • Desktopová aplikácia pre jednotlivých užívateľov pracujúcich na operačnom systéme Windows.
 • Dáta z aplikácie možno prepojiť s IBM SPSS Statistics.
 • Samostatná aplikácie bez potreby pripojenia k sieti alebo internetu.

HW a SW požiadavky

 • procesor 2 GHz alebo rýchlejší
 • 2 GB RAM
 • 2 GB voľného miesta na disku
 • skener s podávačom
 • Windows 32-bit a 64-bit
 • internetové pripojenie pri inštalácii softvéru
 • PDF prehliadač

NOVÁ VERZIA REMARK OFFICE OMR 10

Detajlné informácie k novej verzii Remark Office OMR 10 tu.

Referencie

Vysoká škola ekonomická v Praze

Vyhodnocování přijímacích řízení a ostatních testů na VŠE

Podrobná case study
Západočeská univerzita v Plzni

Testovanie pomocou Remark Office OMR na Západočeskej univerzite v Plzni

Podrobná case study