Späť

Reporting a správa projektov

Rozsiahle možnosti pre rýchlu tvorbu interaktívnych reportov v rôznych formátoch (.ppt, .xls, .sav, html)

PS QUAESTIO PRO Survey Reporter: Nástroj pre interaktívnu, rýchlu tvorbu reportov zo všetkých typov zozbieraných dát

PS QUAESTIO PRO Survey Reporter Professional: Rozširujúci modul pre skriptovanie reportov a tabuliek

 • vytvárajte tabuľky a grafy v intuitívnom rozhraní
 • môžete pracovať s rozsiahlym a komplexným súborom
 • aplikujte priority  pre reprezentatívne štatistické testy pre cieľovú populáciu
 • zverejňujte výstupy pomocou produktov Microsoft Office
 • používajte filtrujúce kritériá pre zvýšenie kvality dát daného segmentu pre presnejšie závery
 • transformujte informácie na akcie rýchlym odovzdaním kľúčových záverov tým, ktorí rozhodujú

Riadenie projektov

Produkty portfólia môžu byť použité samostatne, vcelku, ich ľubovoľné kombinácie alebo v kombinácii s akýmkoľvek počtom ďalších dátových, analytických, publikačných alebo iných podnikových nástrojov.

Všetky činnosti prebiehajú v dôverne známych prostrediach, či už ide o webové užívateľské rozhranie alebo kancelársky balík MS Office Word.

Kontrolu výskumu / zberu dát - priebeh výskumu budú mať pracovníci po celú dobu pod kontrolou. Môžu priebežne monitorovať výsledky plnenia projektov, vykonávať čiastkové hodnotenia a reagovať na novo zistené skutočnosti, napr. okamžitou zmenou dotazníka / pridaním ďalších otázok respondentom.

Odpovede môžete bezprostredne napojiť na databázu zákazníkov a on-line vyhodnotiť súvislostí subjektívnych a operačných / behaviorálnych dát.

Prepojenie SW nástrojov IBM SPSS - jednoduchý import zozbieraných dát do ďalších produktov pre ich analýzu a spracovanie (IBM SPSS Statistics - SW pre štatistickú analýzu dát, IBM SPSS Modeler - dataminingový nástroj).

Možnosti postupného rozšírenia komponentov PS QUAESTIO PRO pre využitie v ďalších typoch výskumov - CAWI, CATI, CAPI, PAPI, atď.

Zníženie nákladov na výskumy / zber dát - výrazné skrátenie procesu na všetkých úrovniach prípravy aj realizácie. Dochádza k podstatnej redukcii trvania projektov, a tým aj nákladov. Skúsenosti našich zákazníkov dokazujú výrazné zníženie dĺžky výskumov a nákladov o 50% a viac.

 • jednoducho priraďujte projekty pýtajúcich sa a opačne
 • majte všetky svoje dotazníky centralizované, nezávisle na spôsobe zberu dát
 • jednoducho posilnite zber dát online pomocou zberu dát offline
 • rýchlo spustíte analýzu dát pridávaním práve zozbieraných dát
 • udržujte anketára sústredeného na zber dát - už sa nemusí starať o to, či majú aktuálne dotazníky, alebo byť zaťažovaní správou dát
 • vytvárajte profesionálne výskumy rovnako jednoducho, ako by ste vytvárali prezentáciu v Microsoft® PowerPoint
 • podporuje všetky typy otázok - jednoduché odpovede, mnohonásobné odpovede, textové, dátové a numerické - rovnako ako súbory otázok, ako sú matice
 • rýchlejší a jednoduchší vstup z klávesnice cez optimalizované rozhranie
 • overovanie platnosti údajov v reálnom čase, s vizuálnymi a zvukovými podnetmi, udržuje dáta čisté počas celého procesu vkladania dát a zabezpečte, že môžete začať analyzovať dáta v ktoromkoľvek momente
 • zárukou kvality je dvojité obstaranie a overenie platnosti dát
 • využite možnosti sledovať produktivitu a merať kvalitu dát

Súbory na stiahnutie

Referencie

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study