Späť

Realizácia zberu dát

Raz vytvorený dotazník môžete ľahko odovzdávať respondentom rôznymi spôsobmi - telefonicky, on-line alebo osobne. Realizovať možno adresné i neadresné výskumy.

Multimodalita

Môžete využívať výhody všetkých spôsobov zberu dát a vhodne ich medzi sebou dopĺňať. Dokážete tak osloviť najširšie publikum spôsobom vhodným pre daný segment. Výsledkom je viac odpovedí s väčšou výpovednou schopnosťou.

Kombinované vypočúvanie

Respondent môže začať zodpovedať v jednom režime (módu) a dokončiť v inom. Je ľahké napr. začať dotazovanie po telefóne a pokračovať online, niekoľko kliknutí stačí pre vytvorenie papierového dotazníka.

Viacjazyčné vypočúvanie

Ľahká príprava dotazníka v niekoľkých jazykoch naraz. Dáta sú ukladané jednotne do jedného súboru.

Možnosť integrácie interaktívnych a dynamických prvkov do dotazníka

Flash, filmy, zvuky, Ajax, kalendáre a ďalšie.

Presné výsledky

Vďaka ľahkej tvorbe a správe kvót získate odpovede od reprezentatívnej vzorky respondentov.

Centralizované dáta

Dáta sú ihneď pripravené pre analýzy, bez ohľadu na to, akým spôsobom a v akom jazyku boli pozbierané. Do rozhodovania môžete zahrnúť aj ďalšie dáta z interných databáz.

Integrita dát

Zozbierané dáta sú ihneď pripravené na pokročilé analýzy bez potreby ďalších manipulácií a transformácií. Do výsledkov môžete ľahko zahrnúť aj ďalšie dáta z rôznych zdrojov (demografické údaje, transakčné dáta, informácie o postojoch a názoroch)

  • Web Interviews: aplikácie pre zber dát prostredníctvom internetu (CAWI).
  • Phone Interviews: aplikácie pre zber dát prostredníctvom telefónu (CATI).
  • Paper: program pre tvorbu dotazníkov pre papierové dotazovanie (PAPI). Využíva užívateľské rozhranie textového editora MS Office Word.
  • Paper - Scan: riešenie pre skenovanie papierových dotazníkov. Nadväzuje na program Paper, preberá jeho formát a prevádza ho do použiteľného formulára aplikácie Eyes & Hands, spoľahlivého skenovacieho nástroja spoločnosti ReadSoft.
  • Interviewer: program pre zber dát za použitia notebooku alebo tabletu s alebo bez internetového pripojenia (CAPI).

Súbory na stiahnutie

Referencie

Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study
Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study