Späť

PS QUAESTIO PRO 4.0.2

Vďaka centralizovanej platforme a spolupráci s celým portfóliom IBM SPSS dokážete zo zozbieraných dát vyťažiť všetky potrebné informácie, analyzovať ich, vytvárať prediktívne modely, vyvodzovať správne závery a výsledky zahrnúť do rozhodovania v rámci celej organizácie.

  • oslovenie širokého spektra respondentov rôznymi jazykmi
  • bezpečné zaobchádzanie s citlivými údajmi
  • riešenie na mieru vďaka flexibilnej architektúre
  • pre rozsiahle monitorovacie štúdie aj krátke ad hoc prieskumy
  • samostatná platforma alebo doplnok k zavedenému softvéru (CRM a pod.)
  • celosvetové renomé
  • zázemie skúsených konzultantov z ACREA

Tvorba dotazníkov

Tvorba dotazníkov

PS QUAESTIO PRO Author a PS QUAESTIO PRO Author Professional sú desktopové aplikácie určené pre tvorbu dotazníkov pre jednoduché aj složitejšie dotazovanie.

Viac o zbere dát

Realizácia zberu dát

Realizácia zberu dát

Raz vytvorený dotazník môžete ľahko odovzdávať respondentom rôznymi spôsobmi - telefonicky, on-line alebo osobne. Realizovať možno adresné i neadresné výskumy.

Viac o zbere dát

Reporting a správa projektov

Reporting a správa projektov

Rozsiahle možnosti pre rýchlu tvorbu interaktívnych reportov v rôznych formátoch (.ppt, .xls, .sav, html)

Viac o zbere dát

Referencie

Castorama

Retailový řetězec zvyšuje úspěšnost oslovení zákazníků a rozšiřuje věrnostní program

Podrobná case study
Datamar

Využitie softvéru IBM SPSS vo výskumnej agentúre Datamar

Podrobná case study