Späť

PS IMAGO PRO 4

Efektné reporty výstupov IBM SPSS Statistics

  • Chcete mať podrobnejší prehľad o Vašich dátach?
  • Požadujete efektné grafické znázornenie?
  • Chcete výstupy IBM SPSS Statistics reportovať a zdielať s ostatnými?

PS IMAGO PRO je štatistické a grafické rozšírenie programu IBM SPSS Statistics, ktoré obsahuje nástroje pre zjednodušenie vybraných základných procedúr, nové grafy a výstupné procedúry. PS IMAGO PRO Vám zaručí veľa prehľadných spôsobov prezentácie výsledkov Vašich projektov. Licencia obsahuje IBM SPSS Statistics a všetky funkcionality aj vzhľad sú zachované.

PS IMAGO PRO pozostáva z prídavných funkcionalít, prehľadného reportovacieho nástroja IMAGO DESIGNER a softvéru na zdielanie reportov IMAGO PORTAL.

IMAGO DESIGNER je jednoduchý nástroj, vďaka ktorému, vytvárate reporty z výstupov IBM SPSS Statistics pomocou funkcie drag and drop. Pri opakovaných reportoch je možné nastaviť automatizáciu reportov.

Pre zdielanie takýchto reportov Vám stačí jeden klik, a vaše reporty sa objavia pre každého, komu boli určené na IMAGO PORTAL.

PS IMAGO PRO ponúka:

  • všetky výhody PS IMAGO Pack,
  • veľa nových grafov, predefinovaných tabuliek a procedúr,
  • IMAGO Designer - reportovací nástroj s jednoduchým rozhraním,
  • automatizáciu periodických reportov,
  • zdieľanie reportov pomocou IMAGO PORTAL.

PS IMAGO PRO je doplnkom vyvinutým pre českých a slovenských užívateľov. Zohľadňuje požiadavky, ktoré sme dostávali od užívateľov v priebehu niekoľkých rokov. V tomto trendu budeme aj pokračovať, preto očakávajte zaujímavé updaty 2x ročne.

ACREA SR je exkluzívnym dodávateľom pro Český a Slovenský trh.

Referencie

NMS Market Research

Pokročilé kvantitativní analýzy ve výzkumu trhu

Podrobná case study
Mindshare

Efektívny marketing so spoločnosťou MindShare

Podrobná case study