Späť

IBM SPSS Smartreader

Zobrazenie výstupov IBM SPSS Statistics zadarmo

Chcete zadarmo zobrazovať výstupy a výsledky zo softvéru IBM SPSS Statistics?
Potrebujete neobmedzene distribuovať výsledky svojich analýz komukoľvek a kedykoľvek?
Budete tieto výsledky ďalej editovať?

IBM SPSS Smartreader je bezplatne dostupný softvér, ktorý nevyžaduje inštaláciu IBM SPSS Statistics ani žiadnu inú licenciu. Umožňuje zobrazenie výstupov a úpravu výsledkov získaných pomocou IBM SPSS Statistics.​

IBM SPSS Smartreader ponúka:

 • prehľadnú štruktúru zobrazených objektov
 • prechod medzi jednotlivými objektami v stromovej štruktúre kliknutím na názov objektu
 • štandardné funkcie schránky Windows - kopírovanie, vybratie a vloženie objektov
 • skrytie objektu v hlavnom okne bez potreby jeho vymazania
 • štandardné úpravy tabuliek vrátane šablón
 • pivotáciu tabuliek
 • úpravy grafov vrátane šablón
 • vytvorenie nového grafu z tabuľky
 • vloženie textových polí a obrázkov
 • priamu tlač výstupov

Príklady použitia v praxi

 • odovzdávanie informácií a výstupov z IBM SPSS Statistics ostatným v organizácii
 • zabezpečenie prístupu k výsledkom Vašej práce na akomkoľvek počítači bez potreby inštalácie softvéru IBM SPSS Statistics
 • editácia výstupov z IBM SPSS Statistics vo formáte * .spv

Referencie

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study