Späť

IBM SPSS Statistics Developer

Vlastné procedúry ľahko a rýchlo

 • Chcete do IBM SPSS Statistics integrovať vlastné analytické procedúry?
 • Potrebujete IBM SPSS Statistics rozšíriť o ďalšie funkcie?
 • Hľadáte nástroj na zjednodušenie prípravy dát?

  IBM SPSS Statistics Developer ponúka:

 • funkcie na načítanie a prípravu dát
 • procedúru Chart Builder na tvorbu grafov
 • procedúru Scoring Wizard na aplikáciu predikčných modelov na nové dáta
 • procedúru Custom Dialog Builder na tvorbu dialógov
 • a mnoho ďalších, s výnimkou analytických procedúr

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • rozšírenie o procedúry používané iba v danej organizácii
 • skórovanie nových klientov, žiadateľov o úver

Štátna sféra

 • aplikácia odborovo špecifických prístupov
 • načítanie dát ich čistenie, ich čistenie a príprava na spracovanie

Akademická sféra

 • integrácia výsledkov vedeckej práce
 • kombinovanie procedúr IBM SPSS Statistics s novinkami v odbore

Referencie

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study