Späť

IBM SPSS Statistics Base

Spoľahnite sa na výsledky Vašich analýz a na rozhodnutia na nich založených

Potrebujete získavať spoľahlivé podklady pre rozhodovanie?
Chcete nájsť kritické faktory ovplyvňujúce sledovaný jav?

Požadujete možnosť automatizácie výpočtov a reportov?

Spoľahnite sa na preverené štatistické testy a postupy a vyberte si zo širokej ponuky rôznych typov a grafov a zobrazte svoje dáta názorne. Využite možnosti automatizácie a investujte ušetrený čas do podrobnejšej analýzy získaných výstupov. 

IBM SPSS Statistics Base ponúka:

 • širokú škálu efektívnych nástrojov pre management dát, vďaka ktorým skrátite dobu potrebnú na prípravu dát pre ich ďalšie spracovanie
 • bohatú ponuku grafov prezentačnej kvality pre jednoduchší náhľad na skutočnosť
 • metódy jednorozmernej a mnohorozmernej štatistiky pre získanie spoľahlivých záverov
 • interaktívne ovládanie pre dosiahnutie väčšej efektivity analytikov
 • možnosť automatizácie výpočtov a tvorby reportov pre urýchlenie procesov

IBM SPSS STATISTICS BASE MÔŽETE TERAZ VYUŽÍVAŤ AJ VO FORME CLOUDOVÉHO RIEŠENIA.

Stačí vyplniť e-mail do rámčeku nižšie a potvrdiť. Vďaka tomuto formuláru môžete získať IBM SPSS Statistics Base až na 30 dní zdarma. Po zadaní e-mailu obdržíte odkaz pre prístup do aplikácie.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • lepšie porozumenie zákazníkom
 • efektívne zacielenie kampaní
 • analýzy využívajúce dostupné kapacity a odhalenie skrytých rezerv

Štátna sféra

 • monitoring národnej situácie
 • predikcia a navrhnutie preventívnych opatrení
 • odhalenie podvodného správania

Akademická sféra

 • výučba základných štatistických metód
 • vedecká a výskumná činnosť
 • analýzy dát na získanie prehľadu o chode školy a následné vytváranie reportov

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study