Späť

IBM SPSS Regression

Využite široké spektrum lineárnych modelovacích procedúr

 • Potrebujete klasifikovať prípady do dvoch alebo viacerých skupín?
 • Máte v dátach nelineárne závislosti, ktoré chcete modelom vystihnúť?
 • Ste v situácii, keď nie sú splnené predpoklady pre klasickú lineárnu regresiu?

Využite pre svoju prácu logistickú regresiu, nelineárnu regresiu, regresiu metódou vážených najmenších štvorcov alebo dvojstupňovú metódu najmenších štvorcov, pre zlepšenie spracovávaných modelov.

IBM SPSS Regression umožňuje:

 • skúmať silu vplyvu faktorov na odozvu
 • predikovať hodnoty kategorizovanej premennej
 • odhadnúť pravdepodobnosť výskytu javu
 • vysvetliť vzťah medzi premennými, ktoré sa ovplyvňujú navzájom
 • priradiť prípadom rôzne váhy pre vytváranie modelu
 • modelovať nelineárny vzťah medzi premennými

 

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • predikcia miery rizika úveru
 • odhalenie vzťahu medzi dopytom a cenou výrobku
 • detekcia zákazníkov s najväčšou pravdepodobnosťou kladnej reakcie na ponuku

Štátna sféra

 • modelovanie rastu populácie alebo šírenie epidémie
 • odhalenie vplyvu inflácie a ďalších faktorov na cenu akcií
 • predikcia výskytu daňového podvodu

Akademická sféra

 • predikcia úspešného ukončenia štúdia študenta
 • odhad vplyvu veľkosti dávky na nastúpenie skúmaného javu
 • určenie rizikových faktorov pre výskyt určitého ochorenia

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study