Späť

IBM SPSS Neural Networks

Komplexné modely reality

Potrebujete vytvoriť čo najpresnejší predikčný model?
Ako odhaliť komplexné a skryté vzťahy v dátach?
Nechcete sa uspokojiť iba s lineárnymi modelmi?

 

Objavte komplexné vzťahy vo vašich dátach. Vytvárajte lepšie modely bez potreby programovania.

IBM SPSS Neural Networks ponúka:

 • neurónové siete typu Multilayer Perceptron (MPL) a Radial Basis Function (RBF)
 • predikcie číselných premenných, klasifikáciu kategorizovaných premenných
 • automatické aj ručné stanovenie architektúry siete
 • rozdelenie dát na tréningovú, testovaciu a validačnú skupinu
 • rôzne miery kvality modelu
 • výstupy vo forme tabuliek, grafov a vizualizácie siete
 • uloženie predikcie do dátovej matice
 • aplikáciu modelu na nové dáta

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • zisťovanie preferencií a postojov zákazníkov
 • odhady úverovej bonity klientov žiadajúcich o úver
 • optimalizácia kampaní

Štátna sféra

 • odhad rizika daňového alebo poistného podvodu
 • predikcie potrebného množstva zásob
 • audit liečebných postupov

Akademická sféra

 • odhad nákladov na ošetrenie, či hospitalizáciu
 • výučba nelineárnych modelov v pokročilejších kurzoch
 • riešenie vedeckých grantov

Referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study