Späť

IBM SPSS Forecasting

Zefektívnite analýzu časových radov.

Potrebujete spoľahlivo odhadnúť budúce hodnoty časového radu?
A zároveň získať odhad presnosti tejto predpovede?
Chcete analyzovať vplyv nezávislých premenných na priebeh časového radu?

Rozsiahla podpora analýzy časových radov. Nájdite najlepší model pre svoje dáta pomocou nástroja Expert Modeler. Aplikujte modely pre scenáre typu "čo ak" a optimalizujte proces rozhodovania.​

IBM SPSS Forecasting ponúka:

 • širokú škálu funkcií pre prípravu dát
 • jednoduché zadanie parametrov modelu
 • pomocníka na vyhľadanie najlepšieho modelu
 • detekciu outlierov rôznych typov a ich modelovanie
 • bohatú paletu mier zhody a ďalších štatistík, grafy ACF a PACF, transformácie
 • jednoduchú a rýchlu aplikáciu modelu na nové dáta

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • Aká je tendencia prílivu nových klientov, príp. dochádza k nejakým zmenám?
 • Mala reklamnú kampaň vplyv na predaj a aký bol veľký?
 • Aký vplyv mal nástup nového operátora na trh?

Štátna sféra

 • Aký je trend v nezamestnanosti a čo možno očakávať v nasledujúcom období?
 • Ako sa vyvíjajú mikroekonomické ukazovatele SR?
 • Aký vplyv malo zavedenie určitého opatrenia alebo zmena zákona, napr. Na HDP?

Akademická sféra

 • Zlepšuje sa schopnosť absolventov školy uplatniť sa na trhu práce?
 • Aký vplyv mala zmena študijných programov na počet prihlášok na štúdium?
 • Ako sa vyvíja spokojnosť študentov so štúdiom?

Referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study