Späť

IBM SPSS Decision Trees

Odhaľte skryté vzťahy v dátach

Hľadáte ľahko interpretovateľný predikčnej model?
Ak identifikovať najdôležitejšie prediktory?
Potrebujete odhaliť skryté vzťahy v dátach?

 

Nájdite homogénne skupiny, identifikujte najdôležitejšie prediktory, klasifikujte a predikujte, optimalizujte kategorizáciu číselných premenných pre presnejšie a rýchlejšie rozhodovanie. ​

IBM SPSS Decision Trees ponúka:

 • metódu využiteľnú ako pre číselné, tak pre kategorizované premenné a ich kombinácie
 • 4 algoritmy rastu stromu: CHAID, Exhaustive CHAID, CRT a QUEST
 • podrobnejšie nastavenia: voľbu kritérií pre rast stromu, ošetrenie chýbajúcich hodnôt, prerezávanie, zadanie apriórnych pravdepodobností, penalizáciou chýb, nákladov a výnosov
 • intuitívna a názorná grafická reprezentácia stromu
 • prehľadný editor výstupu s množstvom funkcií
 • evaluáciu: klasifikačnú tabuľku, hodnotiace grafy, rozdelenie súboru na tréningovú a testovaciu množinu, krížovú validáciu
 • aplikáciu modelu: uloženie predikcie do dátovej matice, export rozhodovacích pravidiel

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • segmentácia zákazníkov
 • predikcie správanie zákazníka, napr. Reakcia na ponuku
 • odhaľovanie podvodných žiadostí o poistné plnenie

Štátna sféra

 • odhaľovanie daňových únikov
 • predikcia úspešnosti volebnej či inej kampane
 • identifikácia rizikových skupín obyvateľstva, napr. dlhodobo nezamestnaných

Akademická sféra

 • predikcie úspešnosti liečebnej metódy
 • nájdenie kľúčových faktorov pre úspech absolventov na trhu práce
 • analýza vzťahov väčšieho množstva kategorizovaných premenných zo sociologických výskumov

Referencie

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study