Späť

IBM SPSS Conjoint

Modelovanie rozhodovania zákazníkov

Potrebujete zistiť preferencie zákazníkov?
Ako odhaliť najžiadanejšie vlastnosti produktu?
Plánujete nový produkt?

 

Objavte motívy ovplyvňujúce nákupné správanie vašich zákazníkov, identifikujte vlastnosti produktu dôležité pre nového zákazníka a spoznajte, ako vlastnosti produktu ovplyvňujú preferencie zákazníka.

IBM SPSS Conjoint ponúka:

 • vytvorenie dizajnu štúdie obsahujúcej potrebné množstvo variantov, nie však všetky
 • tlač dotazových kariet určených pre hodnotenie, radenie, alebo výber
 • realizácia modelu analýzy združených meraní, odhad hodnôt úžitkových funkcií
 • stanovenie dôležitosti jednotlivých faktorov

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • rozhodovanie zákazníkov pri výbere produktu
 • predikcia správania zákazníka, napr. reakcia na ponuku
 • marketing produktu, služby a pod.

Štátna sféra

 • rozhodovanie obyvateľov o mieste bydliska
 • výber lekára, či zdravotníckeho zariadenia
 • voľba zástupcov ľudu a politikov

Akademická sféra

 • rozhodovanie študentov pri výbere školy
 • výučba metódy združených meraní
 • aplikácia metódy v prácach študentov
 • predikcia úspešnosti

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study