Späť

IBM SPSS Categories

Preveďte svoje kvalitatívne dáta na kvantitatívne.

Ako odhaliť preferencie zákazníkov / obyvateľov / študentov?
Potrebujete zistiť, aké je vnímanie rôznych značiek / produktov / inštitúcií?
Zaujímajú Vás hodnotové orientácie rôznych skupín ľudí?

 

Odhaľte skryté vzťahy pomocou percepčných máp pre kategorizovanie dát a porozumejte informáciám ukrytým vo veľkých dvojrozmerných a mnohorozmerných tabuľkách. Pozrite si vzťahy vo vašich dátach pomocou biplotov a percepčných máp. ​

IBM SPSS Categories ponúka:

 • ucelenú sadu nástrojov pre analýzu vzťahov medzi kategorizovanými aj číselnými premennými
 • sofistikované metódy navrhnuté odborníkmi z Leidenskej univerzity v Holandsku
 • intuitívne grafické výstupy v podobe percepčných máp, biplotov a triplotov
 • prostriedky pre spracovanie mnohorozmerných kategorizovaných dát
 • alternatívne postupy k obyčajnej lineárnej regresii, metóde hlavných komponentov a kanonickým koreláciám pre ordinálne aj nominálne premenné

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • zistenie imidžu firmy na trhu
 • odhalenie preferencií rôznych skupín klientov pri výbere banky alebo produktu
 • vnímanie určitej značky ľuďmi

Štátna sféra

 • preferencie obyvateľov ohľadom bývania, či zdravotnej starostlivosti
 • určenie prestíže spojenej s rôznym zamestnaním a profesiou
 • priority rôznych skupín voličov

Akademická sféra

 • hodnotenia absolventov ich vysokej školy
 • preferencie študentov pri výbere školy, či študijného odboru
 • zistenie hodnotovej orientácie ľudí

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study