Späť

IBM SPSS Advanced Statistics

Analyzujte dáta spoľahlivo za všetkých okolností

Vykonávate klinické štúdie a hľadáte adekvátne modely na spracovanie výsledkov?
Ako vykonávať analýzu doby do určitej udalosti?
Potrebujete vziať do úvahy náhodné efekty?

 

Vstúpte do sveta výkonných sofistikovaných analýz a využite bohatstvo možností pre budovanie modelu. Vytvárajte flexibilné modely a získajte presnejšie prognostické modely vďaka širokej škále modelovacích techník. 

IBM SPSS Advanced Statistics ponúka:

 • širokú paletu štatistických metód
 • spoľahlivé závery aj pre dáta nezodpovedajúce štandardným predpokladom (normalita a pod.)
 • odhalenie skrytých vzťahov
 • vybudovanie modelov pre premenné s nelineárnymi vzťahy
 • spracovanie korelovaných longitudinálnych, či skupinových dát

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • odhad doby do výskytu poistnej udalosti
 • porovnanie efektivity kampaní
 • prevencia odchodu zákazníka

Štátna sféra

 • porovnanie účinnosti rôznych opatrení
 • klinické štúdie
 • medzinárodné porovnávacie štúdie, napr. PISA

Akademická sféra

 • porovnanie výsledkov nových učebných metód s existujúcimi
 • longitudinálne štúdie zmeny postojov a hodnôt
 • odhad doby do ukončenia štúdia

Referencie

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study