Späť

PS Imago PRO

 • Potrebujete vytvoriť a zdieľať nové vizualizácie?
 • Chcete pripravovať vizualizácie bez nutnosti programátorských znalostí?
 • Hľadáte nástroj s bohatou škálou už vytvorených grafov?

Presvedčivé grafy sú nástrojom, ktorý zameria pozornosť na najdôležitejšie výsledky. Vizuálny vnem vedie užívateľa k rýchlemu vytváraniu záverov a pochopeniu výsledkov. Tvorba správneho a kvalitného grafu však vyžaduje skúsenosť, schopnosť porozumieť, vizuálnu komunikáciu a dobré nástroje.

IBM SPSS Visualization Designer ponúka:

 • navrhnite, vytvorte a zdieľajte grafy s ostatnými, bez toho aby ste museli byť schopní programovať
 • vytvorte kvalitnú vizualizáciu dát, ktorá vedie k dobrej a zrozumiteľnej komunikácií výsledkov
 • uľahčuje interpretáciu a využiteľnosť štatistických reportov a analýz
 • jednoduchú i pokročilú grafiku obsahujúcu napr. interaktívne prvky
 • štandardizáciu podľa organizácie vrátane vhodnej formy a vzhľadu grafov
 • možnosť využiť vytvorené šablóny ostatnými užívateľmi
 • kompatibilitu vytvorených šablón pre ostatné IBM SPSS programy

Príklady použitia v praxi

 • návrhy a tvorba vlastných vizualizácií dát podľa štandardizácie a vzhľadov organizácie
 • zdieľanie grafov a vytvorených šablón s ostatnými
 • podpora štatistických analýz
 • povznesenie ostatných IBM SPSS programov na vyššiu úroveň

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study