Späť

IBM SPSS Custom Tables

Získajte prehľad o svojich dátach rýchlejšie

Potrebujete pravidelné prehľady ako podklad pre rozhodovanie?
Nemáte dostatok času na ich vytváranie?
Ako si byť istý správnosťou výpočtu?

 

Vytvárajte vlastné tabuľky rýchlo prenášaním objektov jedným ťahom myšou a dosiahnite požadovaný výsledok hneď na prvý krát vďaka náhľadu na vytvorenú tabuľku. 

IBM SPSS Custom Tables ponúka:

 • umiestňovanie a skladanie premenných vedľa seba, pod seba aj hierarchicky do seba
 • prevedenie testov (chí-kvadrát test, z-test a t-test) pre všetky zadané premenné
 • testy pre otázky s mnohonásobnými odpoveďami
 • umiestnenie kategórií do protiľahlej dimenzie tabuľky, ako je dimenzia premenných
 • voľba iných typov štatistík pre kategóriu celkom, ako pre ostatné kategórie, voľba formátovania (napr. Počet desatinných miest) už pri vytváraní tabuľky
 • podmienené formátovanie
 • manažér kategórií umožňuje okrem iného spájanie kategórií a vytváranie nových kategórií z už existujúcich kategórií

 

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • výskumy spokojnosti zákazníkov
 • analýza predajov

Štátna sféra

 • monitoring národnej situácie
 • výskumy postojov verejnosti
 • podklady pre rozhodovanie

Akademická sféra

 • prehľady pre riadenie škôl
 • výskumy úspešnosti absolventov
 • spracovanie dát do prác študentov

Referencie

Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study