Späť

IBM SPSS Missing Values

Spoľahnite sa na získané závery

 • Vyžadujete závery neskreslené chýbajúcimi odpoveďami?
 • Chcete odhaliť a odstrániť skryté vychýlenie spôsobená chýbajúcimi hodnotami?
 • Potrebujete imputovať chýbajúce hodnoty čo najpresnejšie a následne dáta analyzovať?

Pripravte hodnotnejšie dáta a vytvorte lepšie modely pomocou odhadov pre chýbajúce hodnoty. Vezmite do úvahy chýbajúce hodnoty a získajte štatisticky spoľahlivejšie výsledky.

IBM SPSS Missing Values ponúka:

 • diagnostiku rozsahu problému spôsobeného chýbajúcimi hodnotami
 • analýzu závislostí vo výskyte chýbajúcich hodnôt
 • nahradenie chýbajúcich hodnôt vrátane mnohonásobného nahradenia

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • výskumy spokojnosti klientov
 • marketingové výskumy
 • výskum trhu

Štátna sféra

 • výskumy volebných preferencií
 • výskumy spokojnosti pacientov
 • medzinárodné výskumy (PISA, PIAAC, ...)

Akademická sféra

 • výskumy v rámci vedeckej činnosti
 • výskumy spokojnosti študentov
 • výskumy v rámci študentských prác

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study