Späť

IBM SPSS Data Preparation

Rýchlejšia a spoľahlivejšia príprava dát

Potrebujete overiť čistotu a kvalitu získaných dát?
Chcete štandardizovať proces kontroly dát?
Radi by ste prípravu dát urýchlili?

 

Odhaľte podozrivé alebo chybné prípady, premenné a hodnoty veľmi ľahko. Zjednodušte proces prípravy dát a odstráňte prácnu manuálnu kontrolu.

IBM SPSS Data Preparation ponúka:

 • identifikáciu prípadov nespĺňajúcich požadované kritériá (jednoduchá alebo krížová)
 • identifikáciu nezvyčajných prípadov na základe kombinácie premenných
 • optimálnu kategorizáciu číselných premenných vo vzťahu k ďalším premenným
 • overenie základných dátových požiadaviek a automatickú prípravu dát pre modelovanie
 • reporty v tabuľkovej forme a uloženie indikátorov do dátovej matice
 • odvodenie transformovaných premenných
 • knižnicu pravidiel
 • možnosť pridávať vlastné pravidlá

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • zacielenie kampaní
 • predikcie správania zákazníkov
 • zisťovanie názorov a postojov klientov

Štátna sféra

 • výskumné šetrenia domácností
 • detekcia podvodov
 • výskumy verejnej mienky

Akademická sféra

 • výskumy v rámci riešenia grantov
 • medicínsky výskum
 • prieskum medzi absolventmi školy

Referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study