Späť

IBM SPSS Exact Tests

Spoľahlivé závery aj pre malé dátové súbory

Skúmate vzácny jav, ktorý sa v populácii vyskytuje len zriedka?
Nemáte možnosť získať väčší počet respondentov, či účastníkov štúdie?
Nemáte splnené určité predpoklady testov?

 

Tradičné testy môžu byť pre dáta malých rozsahov zavádzajúce. Analyzujte zriedka sa vyskytujúce javy vo veľkých dátových súboroch a dosiahnite tak presné výsledky.

IBM SPSS Exact Tests ponúka:

 • spoľahlivý výpočet rizika chybného zamietnutia testovanej hypotézy
 • varianty štandardných testov pre malé dátové súbory a skupiny
 • odhad rizika chyby 1. druhu pomocou Monte-Carlo metódy
 • rozšírenie štandardných procedúr o tlačidlo Exact Tests
 • pridanie testu marginálnej homogenity a Jonckheere-Terpstrovho testu

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • analýza špeciálnych (málo početných) charakteristík
 • výskumy zákazníkov v menších segmentoch
 • skúmanie vplyvov na riedko sa vyskytujúce udalosti

Štátna sféra

 • hodnotenie výsledkov programov s menším počtom účastníkov
 • vedecké granty týkajúce sa zriedkavých javov
 • výskumy s vysokými nákladmi

Akademická sféra

 • porovnávanie správania malých špecifických skupín
 • skúmanie zriedkavých chorôb
 • výučba presných testov

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study