Späť

IBM SPSS Complex Samples

Korektné výsledky komplexných výberových zisťovaní

Nie je možné získať dáta jednoduchým náhodným výberom?
Realizujete výbery podľa zložitejších výberových schém?
Záleží vám na spoľahlivých, nepodhodnotených odhadoch?

 

Dosiahnite štatisticky adekvátnejšie závery pre celú populáciu, analyzujte dáta a interpretujte výsledky ľahšie.

IBM SPSS Complex Samples ponúka:

 • Sampling Plan Wizard pre plánovanie výberových zisťovaní
 • Analysis Preparation Wizard pre analýzu prevzatých výberových dát
 • automatický výpočet dizajnovej hodnoty uloženia informácií o spôsobe výberu do analytického plánu
 • zahrnutie výberového plánu pri výpočte odhadov a ich spoľahlivosti
 • výpočet korektných bodových odhadov a štatistík
 • výpočet korektných štandardných chýb odhadov, intervalov spoľahlivosti a testov hypotéz
 • predikcie rôznych typov výstupov (číselných, kategorizovaných, ordinálnych, času do určitej udalosti)

 

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • realizácia výskumu trhu
 • výskumy spokojnosti klientov
 • výskumy značky a preferencií zákazníkov

Štátna sféra

 • demografický výskum
 • výskumy v zdravotníctve
 • výskum verejnej mienky

Akademická sféra

 • sociologický výskum
 • výskumy v rámci riešenia grantov
 • výskumy absolventov školy

Referencie

Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study
Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study