Späť

IBM SPSS Bootstrapping

Spoľahlivé odhady presnosti

Požadujete spoľahlivé odhady, pretože dôsledky nesprávneho rozhodnutia by boli vážne?
Nemáte splnené predpoklady testov a napriek tomu chcete spočítať spoľahlivosť Vašich odhadov?
Potrebujete odhad spoľahlivosti pre štatistiky, pri ktorých nie je inak k dispozícii?

Buďte si istejší svojimi závermi a získajte odhad spoľahlivosti Vašich výsledkov. IBM SPSS Bootstrapping validuje vybudované modely. 

IBM SPSS Bootstrapping ponúka:

 • neparametrický odhad presnosti (štandardné chyby, intervaly spoľahlivosti) založený na výbere s opakovaním
 • intervaly spoľahlivosti aj pri nesplnení predpokladov a pre štatistiky, pri ktorých inak nie je k dispozícii
 • kvantifikácia vychýlenia odhadov
 • tlačidlo Bootstrap v mnohých procedúrach, dve metódy výpočtu intervalov spoľahlivosti (Percentilové, BCA)
 • možnosť nastavenia potrebného počtu opakovaní výberu

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • predikcie správania zákazníka
 • odhad pravdepodobnosti nesplatenia úveru
 • výskumy trhu pre účely marketingu

Štátna sféra

 • odhad dopadu zmeny zákona
 • predikcie výskytu a šírenia ochorení
 • výskumy verejnej mienky

Akademická sféra

 • odborné konzultácie
 • vedecké granty a iné zisťovania školy
 • výskumy v rámci prác študentov

Referencie

Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study
Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study