Späť

IBM SPSS Direct Marketing

Efektívny direct marketing ľahko a rýchlo

Chcete lepšie zacieliť jednotlivé kampane?
Nemáte čas, či prostriedky na vytváranie zložitých predikčných modelov?
Potrebujete lepšie porozumieť svojim zákazníkom?

Vylepšite svoj marketing aplikáciou štatistických metód. Lepšie porozumejte svojim zákazníkom alebo zefektívnite marketingové kampane. Bez potreby hlbokého pohľadu do použitých metód.​

IBM SPSS Direct Marketing ponúka:

 • RFM analýzu na základe transakčných dát
 • zoskupenie zákazníkov s podobnými charakteristikami
 • identifikáciu špecifických profilov zákazníkov reagujúcich na kampaň
 • geografickú analýzu reakcie na kampaň založenú na PSČ
 • skórovanie zákazníkov na základe odhadu pravdepodobnosti reakcie na ponuku
 • porovnanie miery response niekoľkých kampaní
 • skórovanie nových zákazníkov

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • zoskupenie zákazníkov s podobným nákupným správaním
 • detekcia zákazníkov, ktorí nenakúpili už dlhší čas (v porovnaní s ostatnými)
 • identifikácia zákazníkov s výraznou zmenou nákupného správania

Štátna sféra

 • zoskupenie zákazníkov s podobnými charakteristikami
 • špecifikácia typických charakteristík zákazníkov reagujúcich na kampaň
 • predikcie pravdepodobnosti reakcie na ponuku pre jednotlivých zákazníkov

Akademická sféra

 • porovnanie efektivity niekoľkých kampaní
 • detekcia geografickej oblasti s najvyššou Response
 • porovnanie testovacej kampane s kontrolnou kampaňou

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Národní monitorovací středisko pro drogy a drogové závislosti (NMS)

Efektívne smerovanie marketingových kampaní

Podrobná case study