Späť

IBM SPSS SamplePower

Určite jednoducho správnu veľkosť vzorky

Potrebujete zistiť rozsah výberového súboru?
Chcete otestovať silu a presnosť zadania?
Hľadáte nástroj pre spresnenie výskumov?

Použitím programu IBM SPSS SamplePower získate správny rozsah výberového súboru na Vami zadanú presnosť záverov v mnohých rôznych analytických situáciách. S pomocou SamplePower získate správny pomer medzi úrovňou spoľahlivosti, silou štatistických testov, hodnotou efektu a veľkosťou súboru.

IBM SPSS SamplePower ponúka:

 • nájde požadovanú veľkosť vzoriek pomocou jedného kliknutia
 • spracuje bežné štatistické situácie: priemery a rozdiely medzi nimi, percentá a ich rozdiely, koreláciu, analýzu rozptylu, analýzu kovariancie, regresnú analýzu a pod.
 • poskytuje necentrálnu T, F a ch-í kvadrát distribúciu neštandardných situácií
 • priebežné prehľady poskytujúce výroky o sile alebo presnosti podľa zadania
 • umožňuje vkladať svoje výsledky do Wordu pomocou CTRL+C / CTRL+V
 • zobrazuje tabuľky sily a presnosti pre rôznu veľkosť súborov
 • grafy zobrazujúce silu pre rozdielnu veľkosť, veľkosť efektov a úroveň rizika alfa

Tento modul je súčasťou trial verze softwaru IBM SPSS Statistics, ktorú Vám zašleme po vyplnení webového formuláru na tomto odkaze.

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • rýchle prevedenie “what if” analýz za účelom zistenia veľkosti výberu pre rôzne marketingové situácie
 • jednoduché nájdenie optimálnej veľkosti výberu

Štátna sféra

 • jednoduché nájdenie optimálnej veľkosti výberu
 • nastavenie veľkosti skoku pri zmene počtu prípadov u minima, maxima a rozdielu
 • tvorba textových reportov z rôznych scenárov a zo zoznamov uložených výpočtov

Akademická sféra

 • jednoduché nájdenie optimálnej veľkosti výberu
 • podpora štatistík ako je priemer a rozdiel priemerov, ANOVA, regresia a ďalšie

Referencie

Univerzita Palackého v Olomouci

Výzkum pohybové aktivity a inaktivity obyvatel ČR

Podrobná case study
Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta v Praze

Výskum žiackych pohnútok na základe pozícií ku školským predmetom

Podrobná case study