Späť

IBM SPSS AMOS

Užívateľsky komfortné modelovanie kauzálnych vzťahov

Radi by ste overili svoje hypotézy o vzťahoch v dátach alebo odhalili skryté vzťahy?
Hľadáte nástroj na kauzálne modelovanie pomocou metodológie SEM?
Potrebujete vykonať overovaciu analýzu?

 

Využite metódu maximálnej vierohodnosti, rôzne modifikácie metódy najmenších štvorcov, bootstrap, či bayesovské odhady. To všetko s pomocnými postupmi, ako sú testy významnosti parametrov a ich rozdielov, modifikačné indexy alebo automatické vyhodnotenie množiny modelov.​

IBM SPSS AMOS ponúka:

 • grafické užívateľské prostredie
 • špecifikáciu modelov pomocou štruktúrneho grafu, tabuľky alebo programového kódu
 • výsledky v podobe štruktúrneho grafu a tabuľky
 • širokú paletu nastavení a možností

 

Príklady použitia v praxi

Komerčná sféra

 • modely spokojnosti, či lojality zákazníkov
 • rozhodovanie zákazníkov pri výbere produktu
 • analýzy nákupného správania

Štátna sféra

 • modely rozhodovania lekárov o predpisovaných liekoch
 • výskumy postojov obyvateľov k určitým otázkam
 • modely volebného správania

Akademická sféra

 • dôsledky vzdelávacích programov na efektivitu výučby
 • riešenie vedeckých grantov, napr. v psychológii
 • výučba konfirmačnej analýzy

Referencie

Ústav geoniky Akademie věd ČR

Výzkumy postojů obyvatel k výstavbě větrných elektráren

Podrobná case study
Volkswagen Slovakia

Riadenie ľudských zdrojov na základe kvalitných informácií vo VW Slovakia

Podrobná case study