Späť

IBM SPSS Modeler Premium

Verzia Premium je rozšírením verzie Professional o analýzu sociálnych sietí, text mining a identifikáciu entít. Všetky ostatné funkcie verzie Professional sú zachované.

Sociálne siete poskytujú bohatý priestor pre nájdenie vzájomných vzťahov a analýzu príčin správania jednotlivcov. IBM SPSS Modeler Premium je vybavený nástrojmi pre extrahovanie informácií zo sociálnych väzieb  a ich transformácií do identifikátorov správania jednotlivcov a sociálnych skupín. Identifikuje lídrov týchto skupín a nájde silu ich vplyvu na ostatných členov skupiny.

Kombinácia údajov o vzťahoch medzi jednotlivcami s údajmi o nich samotných tvorí pevný základ pre ďalšiu analýzu. Text mining spracováva neštruktúrované textové dáta. Overenými princípmi spracovania prirodzeného jazyka (NLP) nájde IBM SPSS Modeler Premium koncepty a zoskupí ich do kategórií. Slovníky konceptov možno vytvoriť a upraviť pre svoje špecifické potreby v integrovanom nástroji pre extrahovanie konceptov. Nástroj je obmedzený na niektoré cudzie jazyky, napr. angličtina, nemčina a francúzština.

Identifikácia entít sa uplatní pri spájaní dát z rôznych zdrojov. Identifikácia entít hľadá vzťahy medzi záznamami a zisťuje, ktoré záznamy odpovedajú jednému subjektu. Využíva k tomu závislosti, ktoré nemusia byť na prvý pohľad zrejmé. Je teda dôležitá pre colnú správu, ochranu hraníc, detekciu podvodov a identifikáciu zločincov. Ďalej je užitočná, napríklad v situácií, kedy nechceme zbytočne niekoľkokrát oslovovať tú istú osobu v rámci marketingovej kampane.

Technické detaily:

 • dva varianty
 • Samostatná desktopová aplikácia na stanici užívateľa
 • systém klient-server, užívateľ sa pripája zo svojej stanice svojou klientskou inštaláciou k IBM SPSS Modeler Server
  • delegovanie výpočtov na server
 • licencie authorized alebo concurrent
 • analýza sociálnych sietí, text mining a identifikácia entít sa inštalujú zvlášť od hlavného programu

HW a SW požiadavky:

Desktop:

 • 20 GB miesta na disku
 • monitor s rozlíšením minimálne 1024x768
 • Jednotka DVD-ROM pre inštaláciu
 • minimálne 4 GB RAM
 • Procesor
  • 32-bit Windows: Intel® Pentium® or Pentium-class processor alebo vyšší
  • 64-bit Windows: x64 (AMD 64 and EM64T) processor
 • Operačný systém: Windows
Server
 • 20 GB miesta na disku
 • monitor s rozlíšením minimálne 1024x768
 • Jednotka DVD-ROM pre inštaláciu
 • minimálne 4 GB RAM
 • Procesor
  • Unix: PowerPC processor, 233MHz alebo rýchlejší
  • Solaris: UltraSPARC II (alebo vyšší)
  • IBM AIX: IBM System p
  • 64-bit Linux: x64 (AMD 64 and EM64T) processor family alebo IBM System
 • Operačný systém: Windows, Linux, Ubuntu, AIX, Solaris

Potrebujete viac informácií? Kontaktujte nás na mloukotka@acrea.cz alebo na tel. čísle +420 721 409.

Referencie

Česká televize

Výzkum spokojenosti diváků České televize

Podrobná case study
ČMSS

Tvorba skórovacích karet

Podrobná case study